Демонтаж на огромни здания

Демонтажа на конструкция на зданието се изпълнява, как правило, в процеса на тяхната подмяна. При този начин на демонтаж подменяните и монтажа на новата конструкция се провежда в повечето случаи с едни и същи монтажни машини, което позволява механизираният демонтаж и монтажа на новите елементи да се разглежда, като един комплексен процес. По елементната разглобка на строителните конструкции се осъществява с цел за максимален запазване на материалите за тяхното повторно използване.

Ръчната разглобка се извършва при много специфични декоративни, дървени и малки метални конструкции. Такъв способ на разглобка се ползва при кирпични и не стабилни конструкции и се осъществява само при много малък обем на работа и в тези случаи, когато останалите способи по някакви причини не могат да бъдат използвани.

Началната работа по разглобката на места започва с разединяване на конструкцията в съответствие с по елементната схема – тяхното отстраняване, направа на временно укрепление на конструкцията, без които биха възникнали непредвидени обрушения. Също може да се изградят временни ограждения, настилки и защитни козирки. Първоначално се извършва демонтаж на технологичното и специалното оборудване, на електрически и слаботокови мрежи.

Разглобката се осъществява, като правило, от горе надолу в следния ред:

– технологични конструкции: тръбопроводи, инженерни комуникации, мачти, опори, етажерки под оборудването и подемни съоръжения;

– ограждащи конструкции: хоризонтални (подове, покриви и прегради); вертикални (врати, портали, прозорци, витражи и не носещи натоварващи и вътрешни стени);

– специални конструкции: стълбища, прилежащи площадки, рампи, шахти, галерии, релсови пътища;

– носещи конструкции: хоризонтални (светлини, покрития с плочки и прегради, ферми, греди, ригели, подкранови греди); вертикални (стени, колони, стойки);

– тунели, подвали и фундаменти;

Едноетажните здания се разрушават по разделни способи, включващи по елементна разглобка на конструкцията по цялото здание и неговите детайли, при което зданието се демонтира по секционно. Понякога се използва комбинирането на тези способи. Многоетажните здания трябва да се разрушава по етажно на отделни секции или по цялата дължина на зданието.

Разглобката на електромрежата следва да започне със снемане на плафоните, касети, включвайки, розетки, защити и др., След което се провежда демонтажа на проводниците. Смъкването на проводниците следва да се разглежда с голямо внимание. При демонтажа на износената инженерна мрежа и оборудване следва да се разчлени с помощта на електричен или газов резак. Непригодните чугунени тръбопроводи се отделят без свързващите подложки, тези участъци и техните съединения може да разбият с хилти. Всички снети елементи от инженерното оборудване (раковини, умивалници, вани, клекала, нагревателни прибори, система за централно отопление, водоразборни кранове и др.) следва да се сортират по годност за последваща експлоатация.

Scroll to Top