Как се организира производството на автомобили

Автомобилът е създаден от хиляди части. Съвременното автомобилно производство е преди всичко детайлно. Създаването на отделни възли и агрегати се концентрира в сателитни специализирани предприятия, съоръжения с най-модерни и високопроизводителни машини. Всичко това стоят новите възможности на автомобилната индустрия.

Специалистите създават всичко необходимо за автомобилите, от двигатели, електросъоръжения, каросерии, тапицерии, гуми, добавки за дизел и пр. Отдавна са се отказали от универсалното производство и заводи, които някога служели за самозадоволяване.

Съществуват места, където 80% от бутала и всичко за западноевропейски автомобили са произвеждани по най-високи стандарти и съобразно основният им създател, първоизточник.

Има и такива, които тясно са специализирани в създаване и производство на конкретни авточасти – кутии, диференциални модули, електросъоръжения и др.

Производството на редица части започва в леярни заводи. На тези места с автоматични преси се изработват от пясък формите на отделни части. Такива се набавят и от оферти за скрап автомобили и преминават през пещи, изсушават се и се пращат в цеха за разливане на метал. Последният трябва да има висока температура и химичен състав. Когато е необходимо рафиниране допълнително се разлива във формите. Когато металът изстине формите се разчупват, готовите отливки се почистват с фини стоманени сачми или пясъчна струя. В един по-късен етап тези нови отливки преминават в камери за изкуствено стареене и от там се отправят към завода за двигатели. Следват още редица процеси по преработка, докато се появи новият продукт на пазара – чисто нов автомобил.

Scroll to Top