Дълготрайност и повторно нанасяне на пласт върху паркета

Дървото е изключително издръжливо като опция за подови настилки. Всички дървесни видове, използвани за настилки имат различна плътност, което се изразява в различна твърдост. Това се измерва по скалата за класиране на относителната твърдост на дървесни видове, използвани за подови настилки. Научавайки как да правите разлики.

Рейтингите за подобни класифициране се определят с помощта на тест, който измерва силата, необходима за вграждане на всеки вид. Колкото е по-наситено и плътно дървото, толкова по-висок е неговият рейтинг и съответно качеството на един паркет.

Рейтингите, които се използват за класифициране на масивни дървени подови настилки не може точно да бъдат скала за класиране на ламинати и други подови настилки. Това се дължи на факта, че в паркета са използва многослойна конструкция.

Едно от предимствата на дървени подове е, че те могат да бъдат напълно поправени, което добавя голяма стойност в дългосрочен план. Това е и гарант във всеки интериорен дизайн на дома.

Ако се появят малки драскотини, те обикновено се ремонтират лесно с циклене и поддръжка. Наред с това от паркетът много по-лесно се отстранят всички замърсители. Ако има следи от драскотини или големи вдлъбнатини по дъските на паркет, те могат да се поправят, без да засяга останалата част от пода.

Според това каква е степента на щети по паркета се определя и нуждата от ремонт. Професионален майстор по подови настилки ще премахне много малко на дървото, за да направи ремонт – обикновено 1/32 „или по-малко – а тези без подходящо обучение или оборудване може да премахне много повече дървесина от това, което значително намалява живота на пода.

Scroll to Top