Авторемонтната дейност – основни и последващи етапи

Авторемонтната дейност има свои особености в сравнение със създаване на нови автомобили и при спомагане процесите по транспорт, складиране, инструментално стопанство, технически контрол и др.

В авторемонтните заводи тези неща се пресмятат приблизително и в отделни случаи с големи отклонения. Голяма сложност представляват пресмятанията и обосновките за необходими резервни части. Такива може да разгледате тук: Откъде се купуват авточасти втора ръка.

Въпреки доказаната икономическа ефективност от ремонта на моорни превозни средства все още в авторемонтното производство е налице незадоволителна механизация и автоматизация на процесите. Това води до ниска производителността труда и до ниско качество на ремонтните изделия.

Сглобяването на автомобили и агрегати при извършени основни ремонти по принцип на обезличаване става, чрез използване на три групи части: стари годни, възстановителни и нови. Това безспорно изисква голямо внимание при комплектоването, т.к. освен основен селективен подбор на частите по допускови полета, трябва да вземе под внимание факта от размера на самия ремонт.

От друга страна, боядисването на автомобил, по време на ремонт усложнява наличието на специфични процеси свързани с отделяне на стара боя и различни замърсители.

Най-голяма разлика между автомобилното производство и авторемонтната дейност се корени в това, че в първия случаи има наличие на демонтажи, почистващи, дефектовъчни и измиващи операции.

В автомобилната индустрия и производството на нови автомобили се състои в изработването на части за заготовки, докато ремонтните работи, които се извършват в сервизи са немислими без възстановяване по различни методи. По този начин се осигурява живот до следващ основен ремонт.

Scroll to Top