Стартът на образованието започва в първи клас

За по безпроблемен период на адаптация децата трябва да бъдат насочвани към образованието от малки.

Първият знак, че детето е готово да отиде в училище и да се присъедини към колектива е съгласието му да се отделя от семейството и дома за кратко време. За това допринасят главно три неща – възпитанието на родителите, нагласата на самото дете към околния свят и новото място, където отива. Ето, защо American English Academy е специализирана в поемане на учениците в различна възраст и тяхната бърза адаптация към новостите.

Екипът на всяка една организация по образование трябва да мотивира учащите, да подтиква непрестанно интересът им към знанието и желание за участия в различни програми, игри, занимания, независимо дали трябва да се изпълняват соло или екипно.

Всичко това поставя основите за едно добро образование на ученика/студента.

Какво трябва да проумеят родителите на най-малките – първокласника?

Както в детската градина, така и при тръгване в първи клас времето за адаптация трябва да е достатъчно. Предвид и факта, че малките деца винаги таят безпокойство на несигурност, те от самото начало трябва да разберат и да усещат сигурност – сигурност в това, че родителите им ще ги приберат след известно време, че ще им помогнат с домашните задължения за училище, че ще са съпричастни с всичко, което им се случва в новата учебна среда.

Ако правилата в учебното заведение позволяват, няколко пъти, преди да оставите детето на училище, говорете с класният ръководител.

В елитните учебни заведения работят специализирани кадри, които са не само възпитатели, но и психолози. Те най-добре ще ви ориентират, за това как се приспособява вашият първокласник и над какво трябва да се поработи у дома.

Разговаряйте с класния ръководител и за това, каква е дневната организация, какво се очаква от вас като родител и какви са изискванията за децата. В началото може да се налага по-често да преговаряте с ученика си програмата за поведение в училище.

Когато вземате решение в кое учебно заведение да запишете детето за първи клас помнете, че това е началното училище, не кое да е. То ще надгражда детето ви от това, което вие сте създали и възпитавали до този момент.

Не подценявайте ролята на нито един от преподавателите, нито техните умения и ценз, защото те са вашите равноправни заместници, които помагат на децата ви да израстват като хора.

Бъдете отговорни и последователни, за да може и периодът на адаптация в първи клас, както и по нататък в първи курс и до завършване на образованието на вашето дете да протече безпроблемно и с многобройни хубави спомени!

American school Sofia

Scroll to Top