Какви ключови думи използват хората в търсачките

Използвайте инструмента за търсене на ключови думи на SEO книгата, за да търсите популярни  ключови думи, свързани с Вашия бизнес. Този инструмент препраща към Google Keyword Tool, Wordtracker и други популярни инструменти за търсене на ключови думи – разкриват ни тайни eXtremeSEO.net. Забележете как инструментът ни за ключови думи предоставя ежедневни прогнози за търсене и препраща към други полезни инструменти за търсене на ключови думи – Seo СТЪПКА 1.

Инструментите за изследване на ключови думи са по-добри при предоставянето на качествена мярка, отколкото на количествена мярка, така че не се изненадвайте, ако действителните обеми на трафика варират значително в сравнение с количествата, предложени от тези инструменти. При съмнение можете също така да настроите профил в Google AdWords, за да изпробвате потенциалния размер на пазара – Важна SEO стъпка 2.
В допълнение към търсенето на  ключови думи, които смятате, че са важни, отделете време и попитайте Ваши постоянни клиенти как са успели да Ви  намерят, защо са Ви избрали и какво е било важно за тях, когато са правили избора си според eXtremeSEO.net – Важна SEO стъпка 3.
Също така можете да получите идеи за ключови думи, като направите следното:

  • Проверка на уеб анализите или сървърните дневници;
  • Разглеждане на съдържанието на страницата на конкурентните уеб сайтове – seo конкурентен анализ ;
  • Преглеждане на актуални форуми и обществени сайтове, за да видите кои въпроси често обсъждат хората;
  • Структура на сайта;
  • Как трябва да структурирате сайта си?;
  • Преди да изготвите съдържание, помислете кои ключови думи са най-важни и очертайте как да създадете страници, които да съответстват на всяка важна група от ключови думи в темата на сайта и навигационната структура, базирана на пазарна стойност;
  • Логични прекъсвания в сегментацията на пазара;
  • Значение на класирането за подобряването на процента на реализация/ конверсия.

Може да искате да използвате електронна таблица в Excel или друга програма, която да Ви помогне да визуализирате структурата на сайта си, как можете да приведете ключови думи за секция от сайт, насочен към домашни фирми, начални фирми и възможности за франчайзинг.

Стартирайте всичко това с eXtremeSEO.

Scroll to Top