Студентски кредит

Времето, в което човек учи висше образование е изпълнено с много вълнение, но е възможно и да се получат някои финансови затруднения. В България семестриалните такси не са много големи, но винаги възникват допълнителни разходи, които могат да бъдат посрещнати с кредит за студенти. Те могат да бъдат свързани със закупуване на учебници и учебни помагала, техника или посрещане на сметки за ток, вода, интернет, телефон, наем, както и битови нужди.

Характеристики на краткосрочния онлайн кредит за студенти

  1. Конфиденциалност. Те могат да бъдат стъпка в извоюването на вашата автономност. С тях никой не разбира, че сте останали без средста. Благодарение на тях няма да ви се налага да притеснявате колеги и приятели, за да им търсите пари на заем. Вие сами решавате колко пари да изтеглите, както и как и кога ще ги погасите. Учейки се да планирате вие правите още една важна крачка към вашата самостоятелност.
  2. Гъвкавост. Не се обвързвате дългосрочно с банка. Благодарение на този вид кредити, вие не се ангажирате дългосрочно с банкови заеми, при които се изискват купища документи, процедурите са тромави, изискват се дълги проверски и сумите, които се отпускат не могат да бъдат толкова малки, колкото при бързите онлайн заеми. Освен това, банките трудно отпускат заеми на студенти, които не работя по трудов договор поне от 6 месеца. За да ви бъде отпуснат кредит за обучение се нуждаете от регулярни доходи от някаква работа по трудов или граждански договор. В случай, че не работите, може да се обърнете за помощ към вашите родители, които могат да получат заема вместо вас, ако имат чисто кредитно минало и работят по трудов договор. Друга опия е да предложите на кредитора поръчител. Някои фирми отпускат студентски кредит без поръчител, но тогава трябва да предложите гаранция под друга форма, като например обезпечение върху имущество.
  3. Експресност. Тя е свързана с това, че не губите време. Тези заеми са известни със скоята скорост на кандидатстване, одобрение и отпускане на сумите. В допълнение, може да изчислите цената на заема, който сте избрали от всяко мобилно или фиксирано устройство, поддържащо Интернет. Така ще сте предварително информирани колко точно ще ви струва финансовата помощ. Електронните калкулатори, с които фирмите разполагат в своите уеб сайтове илюстрират напълно картината по вашия кредит – сума на месечните вноски, погасителен период, такси и крайна цена.

Студентски кредит за обучение в чужбина

На кредитния пазар се предлагат различни заеми за учащи в чужбина, които се отпускат, както от държавни, така и от частни банки. Т.нар. студентски кредит за чужбина има за цел да помогне на учащите в самото начало, докато намерят начин да работят, докато следват. Следването в чужда страна е много привлекателно за младите хора, но то изисква средства, с които учащия да покрие разходите си, докато започне поне почасово да работи. Този вариант е много приемлив за абитуриентите, които имат амбиция да следват в едни от най-реномираните колежи и университети в света.

 

 

 

 

Scroll to Top