Видове кредити, от които да се възползвате

Видове кредити, от които можете да се възползвате при различни обстоятелства

Желанието за теглене на кредит може да възникне по различни причини. За много кредитополучатели е изкушаващо да получат стоки и услуги, които да изплащат на вноски.

Например, да се поглезят с почивка, да си закупят някои по-скъпи домакински уреди или кола. Доста често обаче се налага да се прибягва до кредит поради необходимост за изплащане на непланирани покупки или непредвидени разходи.

Ако обстоятелствата ви принуждават да се ориентирането към теглене на кредити, трябва да сте наясно какъв точно вид кредит е най-добрата алтернатива за вас в момента и откъде ще ви бъде най-изгодно да го изтеглите.

Банките предлагат различни варианти за кредитиране. В зависимост от целта за използване на получените средства, условията за отпускане на заеми се различават значително.

Видове кредити

Потребителски заем

Банките предоставят широка гама от заеми за всякакви цели, включително револвиращи карти и парични заеми. Лихвите по потребителските заеми са значително по-големи, в сравнение с другите видове кредитиране, но за сметка на това процедурата по получаването им е далеч по-лека и бърза. За клиент на някоя определена банка е много удобно да му бъде издадена кредитна карта от същата такава, което ще му позволи да разполага със средствата по нея без да се плаща лихва за определен период от време.

Ипотечен кредит

Кредитът за покупка на недвижимо имущество се характеризира по-голяма сума и по-дълъг срок на погасяване, задължителна застраховка и имущество, което е заложено от заемодателя. Тежестта се премахва само след като кредитът е напълно изплатен. Ако потребителят не се справи със задълженията си, банката може да поиска принудително погасяване на дълга чрез продажба на ипотекирания недвижим имот.

Заем за автомобил

Заемът за кола включва застраховка на закупената кола и забрана за нейната продажба, дарение или замяна до изплащане на кредита. Превозното средство би могло да се ползва и за професионални дейности.

Студентски заем

Банките отпускат заеми, за да плащат за услуги, свързани с придобиване на професионално образование, с ниска лихва. Процедурата за изплащане ви позволява да погасявате дълга за дълъг период от време след дипломирането си. Банките обикновено сключват споразумения за партньорство с конкретни образователни институции.

 

Scroll to Top