Авторемонтната дейност – основни и последващи етапи

Авторемонтната дейност има свои особености в сравнение със създаване на нови автомобили и при спомагане процесите по транспорт, складиране, инструментално стопанство, технически контрол и др.